RIS3: Strategie voor het Noorden

Samen met de drie noordelijke provincies, grote gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers heeft het SNN voor de periode 2021-2027 een Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) opgesteld. Deze samenwerkende partijen zijn verenigd in de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). 

De RIS3 is dé innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. In deze innovatiestrategie staan 4 grote ontwikkelingen – transities – centraal: van een lineaire naar een circulaire economie, van zorg naar (positieve) gezondheid, van fossiele naar hernieuwbare energie en van analoog naar digitaal. Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Waarbij we samen vernieuwen, van elkaar leren, verbinden én uitproberen.

Op deze pagina lees je meer over de doelen en transities uit de RIS3 2021-2027 en over de Noord-Nederlandse subsidieprogramma’s waarin deze transities terugkomen.

RIS3 als koepel voor Noord-Nederlandse programma's

De transities en ontwikkelkansen uit de regionale innovatiestrategie (RIS3) zie je als mkb’er, groot bedrijf of kennisinstelling weer terugkomen in een aantal concrete, meerjarige subsidieprogramma's. De Europese Commissie ondersteunt deze subsidieprogramma’s. Het SNN verzorgt – voor de drie noordelijke provincies – de uitvoering ervan, in de vorm van het verstrekken en behandelen van deze subsidies. Dit zijn de subsidieprogramma’s:

RIS3 voor 2021-2027: een overzicht

De ontwikkelkansen voor het noorden liggen in 4 grote transities, die zijn vastgelegd in de regionale innovatiestrategie (RIS3). Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden ontwikkelkansen voor een duurzame en brede welvaart. Deze kansen willen we als regio de komende jaren benutten. Dit doen we onder andere samen met mkb’ers, grote bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, netwerk- en clusterorganisaties, maatschappelijke organisaties en eerstelijnsorganisaties (zoals Ik Ben Drents Ondernemer, Ynbusiness en GroBusiness).

Bron: New Scientist

RIS3 2014-2020

De regionale innovatiestrategie (RIS3) van de huidige programmaperiode (2021-2027) is een doorontwikkeling van de RIS3 van de vorige periode (2014-2020). Benieuwd naar de belangrijkste speerpunten uit de vorige programmaperiode? Klik op ‘Lees meer’, kom achter de doelen van de RIS3 2014-2020 en bekijk relevante downloads.

Innovatieprocessen monitoren: Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Innovatieprocessen zijn vooraf niet te sturen. Daarom is het belangrijk dat we de voortgang nauwkeurig blijven volgen. Op die manier kunnen we tijdig bijsturen en inspelen op veranderingen. Dit vraagt om een monitoringsysteem. Enerzijds moet zo’n systeem recht doen aan de flexibiliteit die bij de regionale innovatiestrategie (RIS3) centraal staat. Anderzijds is het van belang dat zo’n systeem houvast biedt om de innovatiestrategie effectief en efficiënt te implementeren. Meer weten? Klik dan op ‘Lees meer’. 

Meer weten of meedenken?

Heb jij innovatieve ideeën en oplossingen voor het noorden? Zoek je hierbij aansluiting bij gelijkgestemde creatieve ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen of cluster- en netwerkorganisaties? En speel je samen in op de toekomst? Het uitvoeren van de regionale innovatiestrategie (RIS3) doen we samen. Samen vernieuwen we, leren we van elkaar, verbinden we en proberen we uit.

Tijdens de  programmaperiode (2021-2027) organiseren we met alle noordelijke partners allerlei (digitale) ontmoetingen. Hierin spreken we met verschillende noordelijke partijen over de programma’s en de subsidies die daarbij horen. Op de pagina RIS3: Denk mee en kijk terug lees je welke bijeenkomsten er op de planning staan en kun je informatie over eerdere bijeenkomsten terugvinden. Ook kun je jouw vraag stellen of jouw suggestie aan ons doorgeven. Iedereen is welkom om ideeën in te brengen voor de regio.

Naar pagina RIS3: Denk mee en kijk terug

Revolutie in de glasindustrie: slimme robot zorgt voor slanke flessen

Raak geïnspireerd

Voor twee Groningse hightech-bedrijven begon in 2017 een groot avontuur. Ze...

Foto Menno Kooistra, Algemeen Directeur STT